ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-10-17

คศ.จิตรลดา ถาวรกุล หัวข้อ : อยู่ได้ดีไม่สะดุด
โรม 12:9-21
โดย คศ.จิตรลดา ถาวรกุล

นมัสการภาคบ่าย