ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-09-19

ผป.ธนิต ผู้พัฒน์ หัวข้อ : เครื่องนำทาง
สดุดี 119:1
โดย ผป.ธนิต ผู้พัฒน์

นมัสการภาคบ่าย