ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-08-29

ผป.ยุวดนัย มิตรกูล หัวข้อ : หญิงชูเนมกับแผนการเสริมสร้างของพระเจ้า
2 พงศ์กษัตริย์.4:8-37​
โดย ผป.ยุวดนัย มิตรกูล

นมัสการภาคบ่าย