ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-08-15

คศ.จิตรลดา ถาวรกุล หัวข้อ : ก้าวต่อไปด้วยความเชื่อ
ยอห์น 11:19-44​
โดย คศ.จิตรลดา ถาวรกุล

นมัสการภาคบ่าย