ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-07-04

อ.สุดใจ กฤษณกาญจน์ หัวข้อ : เลือกที่จะร้องสรรเสริญ
2 พงศาวดาร 20:20-26
โดย อ.สุดใจ กฤษณกาญจน์

นมัสการภาคบ่าย