ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-05-30

ผป.พัฒน์วิทย์ องค์เจริญ หัวข้อ : เราชนะ
ปัญญาจารย์ 4:9-10
โดย ผป.พัฒน์วิทย์ องค์เจริญ

นมัสการภาคบ่าย