ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-04-25

อ.สุดใจ กฤษณกาญจน์ หัวข้อ : แอคชั่น
ลูกา 24:46-49
โดย อ.สุดใจ กฤษณกาญจน์

นมัสการภาคบ่าย