ก้าวต่อไป || Moving Onward

กรกฎาคม 2021 : เดือนก้าวแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-04-04

คศ.จิตรลดา ถาวรกุล หัวข้อ : ชีวิตใหม่
โคโลสี 3:12-17
โดย คศ.จิตรลดา ถาวรกุล

นมัสการภาคบ่าย