ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-03-14

คศ.จิตรลดา ถาวรกุล หัวข้อ : ยึดมั่นในอธิษฐาน
ลูกา 11:1-13
โดย คศ.จิตรลดา ถาวรกุล

นมัสการภาคบ่าย