ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-02-28

คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน หัวข้อ : รักเสมอ
2 ซามูเอล 12:13-14
โดย คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน

นมัสการภาคบ่าย