ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-02-07

ผป.ธนิต ผู้พัฒน์ หัวข้อ : ความรักไม่อาจมองเห็น...แต่มีพลัง
1 โครินธ์ 13:13
โดย ผป.ธนิต ผู้พัฒน์

นมัสการภาคบ่าย