ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

สิงหาคม 2020 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

เทศนา ภาคบ่าย 2012-09-30

By: จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล.

ศจ.จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล หัวข้อ : การใหญ่สำเร็จได้
กิจการฯ 8:1, 4-8, 26-40

โดย ศจ.จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล