ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-01-24

ผป.ยุวดนัย มิตรกูล หัวข้อ : วันพรุ่งนี้ที่ไม่ผิดพลาด
ยากอบ 4:13-17
โดย ผป.ยุวดนัย มิตรกูล

นมัสการภาคบ่าย