ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-01-10

คศ.จิตรลดา ถาวรกุล หัวข้อ : เริ่มต้นใหม่ 'อย่ากลัว'
ลูกา 12:4-7
โดย คศ.จิตรลดา ถาวรกุล

นมัสการภาคบ่าย