ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

มกราคม 2020 : เดือนก้าวแห่งการเริ่มต้นใหม่

นมัสการ ภาคบ่าย 2020-12-20

ศจ.ดร.โพ้นนที นิตยภูมิ หัวข้อ : คริสต์มาส สุดปังปุริเย่
ทิตัส 2:13
โดย ศจ.ดร.โพ้นนที นิตยภูมิ

นมัสการภาคบ่าย