ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

สิงหาคม 2020 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

เทศนา ภาคบ่าย 2012-09-23

By: ภากรณ์ มังกรพันธุ์.

Santi Daengruan หัวข้อ : มีกันและกัน
ยากอบ 5:13-20

โดย อ.ภากร มังกรพันธุ์