ก้าวต่อไป || Moving Onward

พฤษภาคม 2021 : เดือนก้าวแห่งการแบ่งปัน

เทศนา ภาคบ่าย 2012-09-23

By: ภากรณ์ มังกรพันธุ์.

Santi Daengruan หัวข้อ : มีกันและกัน
ยากอบ 5:13-20

โดย อ.ภากร มังกรพันธุ์