ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

พฤศจิกายน 2020 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

นมัสการ ภาคบ่าย 2020-11-22

อศจ.พัดชา พรสกุลไพศาล หัวข้อ : หัวใจที่พระเจ้าพอพระทัย
โยชูวา 5
โดย อศจ.พัดชา พรสกุลไพศาล

นมัสการภาคบ่าย