ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

มกราคม 2020 : เดือนก้าวแห่งการเริ่มต้นใหม่

นมัสการ ภาคบ่าย 2020-11-15

คศ.จิตรลดา ถาวรกุล หัวข้อ : ขอบพระคุณพระเจ้าด้วยการให้
2 โครินธ์ 9:6-15
โดย คศ.จิตรลดา ถาวรกุล

นมัสการภาคบ่าย