ก้าวต่อไป || Moving Onward

พฤษภาคม 2021 : เดือนก้าวแห่งการแบ่งปัน

เทศนา ภาคบ่าย 2012-09-16

By: สันติ แดงเรือน.

Santi Daengruan หัวข้อ : ลุ้น
1 พงศ์กษัตริย์ 3:1-14

โดย ศจ.สันติ แดงเรือน