ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

พฤศจิกายน 2020 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

นมัสการ ภาคบ่าย 2020-09-06

คศ.จิตรลดา ถาวรกุล หัวข้อ : แหม ข้าพระองค์รักพระธรรมของพระองค์จริงๆ
สดุดี 119:97-104
โดย คศ.จิตรลดา ถาวรกุล

นมัสการภาคบ่าย