ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

พฤษภาคม 2020 : เดือนแห่งการแบ่งปัน

นมัสการ ภาคบ่าย 2020-03-15

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : ศจ.สันติ แดงเรือน
ลูกา 15:17-24
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคบ่าย