ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2020-02-09

ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : รักคืออะไร
1 โครินธ์ 13
โดย ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย