ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

เมษายน 2020 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคบ่าย 2020-01-26

ผป.พัฒน์วิทย์ องค์เจริญ หัวข้อ : พระเจ้าแห่งโอกาส
มาระโก 16:7
โดย ผป.พัฒน์วิทย์ องค์เจริญ

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย