รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคบ่าย 2020-01-12

ศจ.ดร.โพ้นนที นิตยภูมิ หัวข้อ : ขอถามพระเจ้าและมารร้าย ในเรื่องมนุษย์
ฮีบรู 13:5, มัทธิว 28:20
โดย ศจ.ดร.โพ้นนที นิตยภูมิ

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย