ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2020-01-19

คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน หัวข้อ : รอคอยด้วยพลัง
อิสยาห์ 40:27-31
โดย คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย