รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคบ่าย 2020-01-19

คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน หัวข้อ : รอคอยด้วยพลัง
อิสยาห์ 40:27-31
โดย คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย