รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-11-24

อศจ.พัดชา พรสกุลไพศาล หัวข้อ : ผู้ที่ขอบคุณพระเจ้า
ฟีลิปปี 1:19-26
โดย อศจ.พัดชา พรสกุลไพศาล

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย