รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-11-17

อ.โพ้นนที นิตยภูมิ หัวข้อ : พลานุภาพแห่งการขอบคุณ
1 เธสะโลนิกา 5:18
โดย อ.โพ้นนที นิตยภูมิ

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย