รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-11-10

อศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : บังเอิญหรือแผนการ
กันดารวิถี 22:18-27
โดย อศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย