รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-10-27

คศ.ประวิทย์ ศริวิไลฤทธิ์ หัวข้อ : ความรักแท้ที่อยากจะส่งต่อ
ยอห์น 3:16
โดย คศ.ประวิทย์ ศริวิไลฤทธิ์

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย