รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-11-03

คศ.จิตรลดา ถาวรกุล หัวข้อ : จงขอบพระคุณพระเจ้าทุกกรณี
1 เธสะโลนิกา 5:16-18
โดย คศ.จิตรลดา ถาวรกุล

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย