ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

มิถุนายน 2020 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-10-20

คศ.พรเพ็ญ สุปินะ หัวข้อ : รัก ร่วมรับใช้
1 เปโตร 4:8-11
โดย คศ.พรเพ็ญ สุปินะ

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย