ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

มิถุนายน 2020 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-10-13

อ.โพ้นนที นิตยภูมิ หัวข้อ : วิธีกลายเป็นคนมองโลกในแง่ดี
1 เธสะโลนิกา 5:16-17
โดย อ.โพ้นนที นิตยภูมิ

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย