รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-10-13

อ.โพ้นนที นิตยภูมิ หัวข้อ : วิธีกลายเป็นคนมองโลกในแง่ดี
1 เธสะโลนิกา 5:16-17
โดย อ.โพ้นนที นิตยภูมิ

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย