ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

เทศนา ภาคบ่าย 2012-09-02

Mark Sandlin หัวข้อ: น้ำพระทัยของพระเจ้า
สดุดี 19: 7-11

โดย อ.มาร์ค แซนด์ลิน