รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-10-06

คศ.จิตรลดา ถาวรกุล หัวข้อ : กระดุมเม็ดแรก
มาระโก 1:35-45
โดย คศ.จิตรลดา ถาวรกุล

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย