รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-09-22

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : ภาษารัก 5 ประการของพระเยซู
ยอห์น 13:34
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย