ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

พฤษภาคม 2020 : เดือนแห่งการแบ่งปัน

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-09-08

อ.โพ้นนที นิตยภูมิ หัวข้อ : คริสเตียนศึกษา พาจำเริญ
เอเฟซัส 4:12-15
โดย อ.โพ้นนที นิตยภูมิ

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย