รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-09-08

อ.โพ้นนที นิตยภูมิ หัวข้อ : คริสเตียนศึกษา พาจำเริญ
เอเฟซัส 4:12-15
โดย อ.โพ้นนที นิตยภูมิ

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย