รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-09-01

อ.สิริวรรณ อานุภาพโยธา หัวข้อ : พระคำนำพระพร
สดุดี 119:9-16
โดย อ.สิริวรรณ อานุภาพโยธา

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย