รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-08-18

คศ.พรเพ็ญ สุปินะ หัวข้อ : รักของแม่
2 พงศ์กษัตริย์ 4:18-35
โดย คศ.พรเพ็ญ สุปินะ

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย