ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

เทศนา ภาคบ่าย 2012-08-26

Pakorn Mangkornpan หัวข้อ: ชีวิตในพระวจนะ
มัทธิว 5:17-20

โดย อ.ภากร มังกรพันธุ์