ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-08-04

คศ.จิตรลดา ถาวรกุล หัวข้อ : เรียนรู้จากเดโบราห์
ผู้วินิจฉัย 4:4-14
โดย คศ.จิตรลดา ถาวรกุล

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย