ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

มิถุนายน 2020 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-07-28

ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : เพลงศักดิ์สิทธิ์แห่งความรัก
สดุดี 118
โดย ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย