ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-07-14

อ.โพ้นนที นิตยภูมิ หัวข้อ : ตัดพ้อต่อว่าพระเจ้า
สดุดี 22:1
โดย อ.โพ้นนที นิตยภูมิ

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย