รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-06-02

คศ.พรเพ็ญ สุปินะ หัวข้อ : ค่าของคนอยู่ที่ผลของพระวิญญาณ
กาลาเทีย 5:16-26
โดย คศ.พรเพ็ญ สุปินะ

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย