ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

เทศนา ภาคบ่าย 2012-08-19

หัวข้อ: ขุมทรัพย์
เอสรา 7:6-10

โดย คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์