รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-02-24

อ.สุดใจ กฤษณกาญจน์ หัวข้อ : รักด้วยการกระทำ
ยอห์น 13:1-17, 35
โดย อ.สุดใจ กฤษณกาญจน์

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย