ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

เทศนา ภาคบ่าย 2012-08-12

โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์