ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

พฤษภาคม 2020 : เดือนแห่งการแบ่งปัน

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-12-02

อ.จิตรลดา ถาวรกุล หัวข้อ : มีอะไรซ่อนอยู่ในคำพยากรณ์
อิสยาห์ 7:1-14, มัทธิว 1:18
โดย อ.จิตรลดา ถาวรกุล

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย