รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

พฤศจิกายน 2018 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-12-02

อ.จิตรลดา ถาวรกุล หัวข้อ : มีอะไรซ่อนอยู่ในคำพยากรณ์
อิสยาห์ 7:1-14, มัทธิว 1:18
โดย อ.จิตรลดา ถาวรกุล

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย