รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

พฤศจิกายน 2018 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-09-23

ผป.ดร.ก่อศักดิ์ อาชวากร หัวข้อ : พระคัมภีร์ของใคร
สดุดี 119:105-106
โดย ผป.ดร.ก่อศักดิ์ อาชวากร

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย