รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

พฤศจิกายน 2018 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-09-16

ผป.พัฒน์วิทย์ องค์เจริญ หัวข้อ : กระบี่ไร้เทียมทาน
มัทธิว 4:1-11
โดย ผป.พัฒน์วิทย์ องค์เจริญ

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย