รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

พฤศจิกายน 2018 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-09-09

อ.สิริวรรณ อานุภาพโยธา หัวข้อ : จากไกล...ได้ใกล้
เอเฟซัส 2:11-22
โดย อ.สิริวรรณ อานุภาพโยธา

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย